Valtori ja Sonera yhtenäistämään valtion virastojen tietoliikenneyhteyksiä

Julkaistu 1.12.2016 klo 9.00

Valtion tieto- ja viestintätekniikkakeskus Valtori on valinnut Soneran toimittamaan valtionhallinnon organisaatioiden toimipistekohtaiset liittymät Valtion yhteisiin tietoliikennepalveluihin (VY-verkkoon). Kilpailutus tehtiin Hansel Oy:n Tietoliikenneyhteydet 2014- 2018 -puitejärjestelyn sisäisenä kevennettynä kilpailutuksena.

Marraskuussa solmittu sopimus on voimassa toukokuuhun 2020 ja se täydentää Valtorin tuottaman Toimipisteen tietoliikennepalvelu Reitti tarjontaa. Sopimuksen myötä valtionhallinnon käyttöön saadaan yhtenäinen ratkaisu toimipisteyhteyksien toteutukseen.

”Allekirjoitettu sopimus on erittäin merkittävä valtionhallinnolle. Sopimus tarjoaa yhtenäisen ratkaisun, jonka ansiosta esim. samassa virastotalossa toimivien valtionhallinnon organisaatioiden tietoliikenneyhteydet voidaan keskittää eikä jokaiselle organisaatiolle tarvita jatkossa omia yhteyksiä. Sopimus tuo koko valtionhallinnon mittakaavassa säästöjä tietoliikennekustannuksiin sekä tehostaa tietoliikenneyhteyksien hallintaa ja ylläpitoa. Tavoitteena on ottaa yhtenäiset tietoliikenneyhteydet käyttöön mahdollisimman pian”, kertoo tuotantojohtaja Seppo Mellas Valtorista.

”Soneralle Valtorin kanssa solmittu sopimus on erittäin tärkeä. Jatkossa huolehdimme koko valtionhallinnon yhteisestä verkottamisratkaisusta ja sen kehittämisestä. Modernisoitu verkottamisratkaisu toimii erinomaisena pohjana Soneran uusille ja innovatiivisille palveluille. Samalla yhteistyömme Valtorin kanssa syvenee ja vahvistaa asemaamme valtionhallinnon toimittajana”, kertoo valtionhallinnon asiakkuusvastaava Harri Viljanen Sonerasta

Lisätietoja

Valtion tieto- ja viestintätekniikkakeskus Valtori
Tuotantojohtaja Seppo Mellas, p. 0400 504 205
Tulosalueen päällikkö Tero Latvakangas, p. 040 758 7138
etunimi.sukunimi[at]valtori.fi

TeliaSonera Finland Oyj
Asiakkuusvastaava Harri Viljanen, p. 040 3022 533
etunimi.sukunimi[at]teliacompany.com