Palvelut

Valtion tieto- ja viestintätekniikkakeskus Valtori tuottaa toimialariippumattomat ict-palvelut valtionhallinnolle.

Valtion toimialariippumattomilla ict-palveluilla tarkoitetaan palveluita, joiden tuottaminen tai järjestäminen ei vaadi merkittävää toimialakohtaista osaamista ja jotka perustuvat yleisesti käytettyihin laite- ja ohjelmistoratkaisuihin ja teknologioihin. Palvelujen ja ratkaisujen asiakaskohtainen variointi ei tee niistä toimialakohtaisia.

Palveluiden tuottamisessa huomioidaan valtion hallinnon turvallisuuden ja varautumisen erityistarpeet. Valtori kehittää palvelujensa hallintajärjestelmää ISO/IEC 20000-1:2011-laatustandardin periaatteiden mukaisesti.

Valtori yhtenäistää ja vakioi tuottamansa palvelut sekä niihin liittyvät palvelunhallintaprosessit ja teknologiat.

Valtori tarjoaa valtionhallinnon organisaatioiden käyttöön seuraavia tuotteistettuja palvelukokonaisuuksia:

Työskentely-
ympäristön
palvelut
  Tietojärjestelmä-
palvelut
  Asiantuntija-
palvelut

Päätelaiteratkaisut

 • Päätelaitepalvelu Valtti
 • Etäkäyttöpalvelu Kauko
 • Mobiilipäätelaitepalvelu

Tietoliikennepalvelut

 • Toimipisteen tietoliikennepalvelu Reitti
 • Valtion yhteiset tietoliikennepalvelut (VY-verkko)

Viestintäpalvelut

 • Viestintäratkaisu Vyvi
 • Videoneuvottelupalvelu
 • Julkaisualustapalvelu YJA
 • Organisaation puheratkaisut
 • Yhteistyöpalvelu Tiimeri
 • Dokumenttivarastot

ICT-muuttopalvelu

Tulostuspalvelu

Yhteyskeskuspalvelu

 

Identiteetin ja pääsynhallinnan palvelut

 • Identiteetin-hallintapalvelu Avain
 • Kertakirjautumis-ratkaisu Virtu

Kapasiteettiratkaisu Vaka

Toiminnan tukipalvelut

 • Palvelunhallinta-ratkaisu Toimi

Integraatiopalvelut

 • Integraatiopalvelu VIA
 • Suomi.fi-palveluväylän liityntäpalvelu

Lomake.fi -palvelu

 
 • Arkkitehtuuripalvelut
 • Tietoturvallisuuden asiantuntijapalvelut
 • ICT-analyytikko ja -asiantuntijapalvelut
 • Testauskonsultti-palvelut
Valtorin palveluportaali