Arkkitehtuuripalvelua asiakkaille Valtorista

Valtorin IT-arkkitehdit tekevät arkkitehtuurianalyysejä asiakkailleen. Hyvin suunniteltu, kuvattu ja arvioitu projekti heti sen alkuvaiheessa selkiyttää ja auttaa projektin hallittuun läpiviemiseen.

Palvelun tavoitteena on varmistaa, että arkkitehtuurikuvaukset ovat julkisen hallinnon ja Valtorin kokonaisarkkitehtuurin mukaisia.

Tutustu palveluesitteeseen

Lisätietoja

Valtorin asiakaspalvelupäälliköiltä:
http://www.valtori.fi/fi-FI/Yhteystiedot/Asiakaspalvelupaallikot