Testauskonsulttipalvelut

Valtorin testauskonsulttipalvelusta valtionhallinnon organisaatiot saavat apua ICT-palvelujen testaamiseen ja laadunvarmistukseen.

Palvelu voi sisältää mm.

  • testauksen kokonaissuunnittelua ja koordinointia,
  • vaatimusmäärittelyn arviointia sekä työpajojen vetämistä,
  • testausprosessin nykytilan arviointia (TPI-analyysi)
  • toiminnallista testausta, hyväksymistestausta, suorituskykytestausta,
  • koodinkatselmointia, testauksen automatisointia ja käytettävyystestausta
  • testausvälineen käyttötukea ja testaukseen liittyvää
  • koulutusta

Vähennä virastonne toimintaan kohdistuvia riskejä

Testauskonsulttipalvelun avulla valtionhallinnon organisaatiot voivat vähentää toimintaansa kohdistuvia riskejä seuraavilla tavoilla:

  • tuotannon häiriöt vähenevät,
  • sopimuksiin sisältyvät vaatimukset tulevat täytettyä,
  • organisaation laatumaine kasvaa

Palvelun konsultit testaavat ICT-palvelut yhtenäisten laatukriteerien mukaisesti ja yhtenäisellä tavalla. Valtorin testauskonsultit ovat aina turvallisuusselvitettyjä ja allekirjoittaneet salassapitosopimuksen. Valtori vastaa konsulttien kilpailutuksesta ja valinnasta.

Ota yhteyttä Valtoriin. Yhdessä määrittelemme teille parhaiten
soveltuvan testauspalvelukokonaisuuden!

Lisätietoja

Valtorin asiakaspalvelupäälliköiltä:
http://www.valtori.fi/fi-FI/Yhteystiedot/Asiakaspalvelupaallikot

Tutustu palveluesitteeseen

Testauskonsulttipalvelut (pdf, 490 Kt)