Tietoturvallisuuden asiantuntijapalvelut

Tietoturvallisuuden asiantuntijapalveluista valtionhallinnon virastot saavat käyttöönsä monipuoliset tietoturvakonsultoinnin ja -auditoinnin palvelut. Toimeksianto muodostetaan asiakkaan tarpeiden mukaisesti.  

Lisäksi on mahdollista tilata erilaisia valmispaketteja, kuten tietoturvatasojen ohjattua itsearviointia tai riskienhallinnan työpajaa.

Tietoturva-auditoinnilla voidaan selvittää mm.:

 • miten organisaation tietojärjestelmä täyttää sille asetetut vaatimukset,
 • miten hyvin organisaation tietojärjestelmä on suojattu ulkoisia hyökkäyksiä vastaan,
 • miten hyvin organisaatio täyttää tietoturvatasojen tai ICT-varautumisen vaatimukset

Tietoturvakonsultointia voidaan käyttää mm.:

 • auditoinneissa löydettyjen puutteiden korjaamiseen,
 • tietoturvallisuuden hallintajärjestelmän kehittämiseen,
 • palveluiden ja järjestelmien vaatimusten kartoittamiseen,
 • palvelujen ja järjestelmien tietoturvan kehittämiseen ja ylläpitämiseen

Valmiit palvelupaketit:

 • Perustietoturvatason ohjattu itsearviointi
 • Perustietoturvatason ohjattu uusinta-itsearviointi
 • ICT-varautumisen arviointi
 • Riskienhallinnan työpaja ja lisätyöpaja
 • Hankinnan tietoturvavaatimusten laatiminen/katselmointi
 • Tietoturvapäällikköpalvelu

Tietoturvallisuuden asiantuntijapalveluita voivat käyttää kaikki valtionhallinnon organisaatiot, jotka tarvitsevat tietoturva-auditointi- ja/tai -konsultointityötä organisaation tai sen palveluiden ja järjestelmien tietoturvallisuuden parantamiseen.

Palvelut toteutetaan käyttämällä ulkopuolisia kilpailutettuja toimijoita, jotka ovat tietoturvallisuuden ja riskienhallinnan asiantuntijoita.

Lisätietoja

Valtorin asiakaspalvelupäälliköiltä:
http://www.valtori.fi/fi-FI/Yhteystiedot/Asiakaspalvelupaallikot

tai
ttpalvelut[at]valtori.fi

Tutustu palveluesitteeseen:

Tietoturvallisuuden asiantuntijapalvelut (pdf, 503 Kt)