Suomi.fi-palveluväylän liityntäpalvelu

Suomi.fi-palveluväylä tarjoaa vakioidun tavan tietojen siirtoon organisaatioiden välillä mahdollistaen turvallisten palvelukokonaisuuksien rakentamisen kansalaisille, yrityksille ja viranomaisille.

Valtorin Suomi.fi-palveluväylän liityntäpalvelun kautta valtionhallinnon organisaatiot pääsevät liittämään omia palvelujaan Suomi.fi-palveluväylään. Kaikki palveluväylään lähetettävät tai sieltä vastaanotettavat sanomat kulkevat liityntäpalvelimen kautta.

Liityntäpalvelin vastaa mm.

 • palvelukutsujen välittämisestä järjestelmien välillä,
 • palvelukutsujen varmennekättelystä,
 • tietoliikenteen ja sanomien salauksesta,
 • sanomien otsikoiden lokituksesta ja käyttöoikeuksien hallinnasta

Palveluväylän kaikki viestiliikenne on liityntäpalvelinten välistä eivätkä palveluväylän kautta lähetetyt sanomat näin ollen kulje minkään yhden keskitetyn pisteen kautta.

Liityntäpalvelin voi olla organisaatiokohtainen tai monen organisaation kesken yhteinen. Pienten virastojen on edullisempaa jakaa yksi liityntäpalvelin keskenään.

Suomi.fi-palveluväylän liityntäpalvelu koostuu seuraavista osakokonaisuuksista:

 • Kapasiteettiratkaisu Vaka
  • Kapasiteettiratkaisu Vakasta saatte käyttöönne palvelinkäyttöympäristöt (sis. laitteet, käyttöjärjestelmät ja muut varusohjelmistot, käyttöpalvelun, valvonnan ja tuen).
 • Palvelu tarjotaan kokonaispalveluna, johon kuuluvat ulkoistetut palvelimet ja konesalit. Tuotantoalueena on Euroopan talousalue (ETA).
  • Hallintapalvelu sisältää liityntäpalvelimen ohjelmiston ylläpidon. Ohjelmisto on nimeltään X-Road. Liityntäpalvelimen hallinta tapahtuu Suomessa
 • Tietoliikenneyhteydet, tietoliikenneinfra ja internet-liittymä
  • Sisältää VY-verkon liitynnät, palomuurit, kuormantasaimet, nimipalvelut, internet-liitynnän ja julkiset IP-osoitteet palvelimille.
 • Liityntäpalvelimen hallintapalvelu
  • Sisältää X-Road liityntäpalvelimen ylläpidon.
   Liityntäpalvelimen hallinta tapahtuu Suomessa.

Palvelut helposti mukaan Suomi.fi-palveluväylään

Valtorin liityntäpalvelu tarjoa helpon ja nopean tavan palveluja Suomi.fi-palveluväylään. Virastojen ei tarvitse tuntea tai hankkia taustalla olevia palvelukomponentteja (esim. palvelimia, käyttöjärjestelmiä, XRoad-ohjelmistoa, verkkoja, palomuureja), vaan Valtori vastaa palvelukomponenttien hankinnasta, toimivuudesta, ylläpidosta ja kehittämisestä kokonaisuutena.

Palvelu skaalautuu joustavasti tarpeiden muuttuessa. Palvelimia ja kapasiteettia voidaan lisätä ja vähentää tarpeen mukaan ilman, että virastonne tarvitsee tehdä erillisiä investointeja.

Kiinteät kuukausikulut takaavat, että palvelun kustannukset ovat helposti ennakoitavissa. Konfiguroinnin muutokset laskutetaan tuntityönä.

Suomi.fi-palveluväylän liityntäpalvelussa on valittavissa kaksi palveluaikaa. Voitte valita, tuleeko virastonne tuottamien, Suomi.fi-palveluväylään liitettävien palvelujen olla virka-aikana olevan hallinnan vai 24/7-päivystyksen piirissä.

Valtori huolehtii keskitetysti liityntäpalvelimen toteutuksessa tarvittavien palvelukomponenttien hankinnasta, toimivuudesta, ylläpidosta ja kehittämisestä virastonne ja Valtorin yhdessä laatiman määrittelyn pohjalta.

Lisätietoja

Valtorin asiakaspalvelupäälliköiltä:
http://www.valtori.fi/fi-FI/Yhteystiedot/Asiakaspalvelupaallikot

Tutustu palveluesitteeseen:

Suomi.fi-palveluväylän liityntäpalvellu  (pdf, 136 Kt)