Kapasiteettiratkaisu Vaka

Valtorin tuottaman Kapasiteettiratkaisu Vakan avulla valtionhallinnon organisaatiot saavat tietojärjestelmiensä käyttöön yleisimmät käyttöympäristöt sisältäen laitteet, varusohjelmistot, käyttöpalvelun ja tuen.

Kapasiteettiratkaisu sisältää seuraavat kokonaisuudet:

  • palvelinkapasiteetti
  • konesalikapasiteetti
  • pilvikapasiteetti
  • tietokantakapasiteetti**
  • palvelinohjelmistokapasiteetti**

** Tuotteistus toteutetaan myöhemmin, saatavissa jo nyt asiakaskohtaisina toteutuksina

Yllä luetellut kokonaisuudet sisältävät käyttöjärjestelmälisenssit, tietoliikenteen (VY-verkko, internet), palomuuripalvelut, sisäisen nimipalvelun, varmistukset, perusinfran valvonnan ja hallinnan.

Valtion konesali- ja kapasiteettipalvelut tuotetaan pääsääntöisesti valtion jaetusta tuotantoympäristöstä, josta tuotetaan palveluita usealle valtionhallinnon organisaatiolle. Valtion jaettu tuotantoympäristö on tietoturvavaatimusten mukaisesti toteutettu ratkaisu.

Kapasiteettiratkaisu on sovitettavissa eri suojaustasoille ja sitä on mahdollista hankkia eri palvelutasoilla (esim. virastoaika tai 24/7) ja eri maantieteellisiltä alueilta tuotettuna (Suomesta tai ETA-alueelta). Tämä mahdollistaa palveluiden hankkimisen kulloinkin kyseessä olevien vaatimusten mukaisesti kustannustehokkaalla tavalla.

Kapasiteettiratkaisu toteuttaa valtion konesali- ja kapasiteettipalvelustrategiaa, jonka yhtenä tavoitteena on vähentää konesalien määrää ja niistä aiheutuvia kustannuksia koko valtionhallinnon tasolla.

Kapasiteettiratkaisu tuo valtionhallinnon organisaatioille aika- ja kustannussäästöjä, jolloin organisaatiot voivat keskittyä tehokkaammin oman organisaationsa ydintoimintaan liittyvien ict-palvelujen tuottamiseen.

Kapasiteettiratkaisu tarjoaa nopeat toimitusajat. Viraston on mahdollista hankkia järjestelmiensä tarvitsemat alustat ja käyttöpalvelut käyttöönsä ilman investointeja uusiin laitteisiin. Kapasiteettia voidaan lisätä ja vähentää joustavasti tarpeen mukaan. Kapasiteetin muutokset voidaan toteuttaa usein jopa muutamassa työpäivässä. Pilvipalveluissa kapasiteettia voidaan skaalata jopa automaattisesti kulloisenkin käyttötarpeen mukaan. Näin hankittava kapasiteetti vastaa aikaisempaa paremmin todellista tarvetta ja siinä voidaan huomioida esim. kuormahuiput, vajaakäyttö ja väliaikaiset testiympäristöt.

VAKA-palvelun kokonaisuus

Lisätietoja

Valtorin asiakaspalvelupäälliköiltä:
http://www.valtori.fi/fi-FI/Yhteystiedot/Asiakaspalvelupaallikot

Tutustu palveluesitteeseen:

Kapasiteettiratkaisu Vaka (pdf, 661 Kt)