Lomake.fi -palvelu

Lomake.fi -palveluun ei oteta enää uusia asiakkaita. Lue lisää: Valtori tiedottaa

Valtori jatkaa rajoitetun ajan Lomake.fi -alustan tarjoamista maksullisena palveluna niille valtionhallinnon organisaatioille, joilla on Lomake.fi -alustalla efsl-verkkolomakkeita. Verkkolomakkeiden toteutuksesta vastaa OpusCapita viraston ja OpusCapitan välisen sopimuksen mukaisesti.

Lomake.fi -alustalta tiedot eivät siirry Suomi.fi-verkkopalveluun automaattisesti, vaan tiedot lomakkeista ja niiden sijainnista on kuvattava Palvelutietovarantoon. 

Lomake.fi

Lomake.fi on sähköisen asioinnin lomakealusta, johon julkishallinnon organisaatiot voivat tuottaa sähköisiä lomakepalveluita. Lomake.fi-alusta tarjoaa valmiin ratkaisun julkishallinnon sähköisen lomakepalvelun toteuttamiselle kustannustehokkaasti, sillä alustalle liittyminen ei edellytä investointeja laitteistoihin tai ohjelmistoihin. Alustalle toteutetut sähköiset asiointipalvelut on helppo linkittää myös viraston omille verkkosivuille.

Lisätietoja

Valtorin asiakaspalvelupäälliköiltä:
http://www.valtori.fi/fi-FI/Yhteystiedot/Asiakaspalvelupaallikot