Lomake.fi -palvelu

Lomake.fi palvelu keskittyy sähköisten verkkolomakkeiden ylläpitoon - muut lomakkeet pois palvelusta vuoden 2017 loppuun mennessä. 

Lue lisää: Valtori tiedottaa

Lomake.fi on sähköisen asioinnin lomakealusta, johon julkishallinnon organisaatiot voivat tehdä sähköisiä lomakepalveluita ja liittää tulostettavia lomakkeita. Alustalle voi myös linkittää muilla ratkaisuilla tuotetut asiointipalvelut osaksi organisaation Lomake.fi-alustalla olevaa palveluvalikoimaa.

Lomake.fi-alusta tarjoaa myös valmiin ratkaisun julkishallinnon sähköisen lomakepalvelun toteuttamiselle kustannustehokkaasti, sillä alustalle liittyminen ei edellytä investointeja laitteistoihin tai ohjelmistoihin.

Asiakkaillenne Lomake.fi-alusta tarjoaa helppokäyttöisen ja tietoturvallisen, ajasta ja paikasta riippumattoman asiointimahdollisuuden viraston tarjoamissa sähköisissä palveluissa.

Alustalle toteutetut sähköiset asiointipalvelut on helppo linkittää myös viraston omille verkkosivuille.

Asiointipalveluille ja lomakkeille lisää näkyvyyttä

Lomake.fi-alustalle tuotujen asiointipalvelujen, lomakkeiden tai linkkien tietoja hallitaan Lomake.fi-hallinnointiliittymän kautta.

Kukin palveluun liittynyt organisaatio ylläpitää itse omien lomakkeidensa tietoja Lomake.fissä.

Lomake.fihin tallennetut lomaketiedot näkyvät automaattisesti seuraavissa verkkopalveluissa lomakkeelle määritellyn kohderyhmävalinnan mukaan:

  • Kansalaisille – www.suomi.fi  
    Suomi.fi-portaaliin on koottu kansalaisille suunnatut asiointipalvelut ja lomakkeet. Voit hakea lomakkeita hakutoiminnolla tai selaamalla aiheiden mukaan.
  • Viranomaisille – www.suomi.fi/tyohuone  
    Suomi.fin Työhuone-sivuston Viranomaisen asiointi -osio sisältää viranomaisten käyttöön tarkoitettuja lomakkeita. Voit hakea lomakkeita hakutoiminnolla tai selaamalla aiheiden mukaan.
  • Yrityksille – www.yrityssuomi.fi  
    Yrityssuomi.fi-portaali sisältää yrityksille suunnattuja asiointipalveluja ja lomakkeita. Voit hakea palveluja hakutoiminnolla tai selaamalla aiheiden mukaan.

Sama asiointipalvelu tai lomake voi löytyä useasta verkkopalvelusta, jos se on tarkoitettu eri kohderyhmien käytettäväksi.

Lisätietoja

Valtorin asiakaspalvelupäälliköiltä:
http://www.valtori.fi/fi-FI/Yhteystiedot/Asiakaspalvelupaallikot

 

Tutustu palveluesitteeseen:

pdf Lomake.fi -palvelu (154 Kt)