Palvelunhallintaratkaisu Toimi

Palvelunhallintaratkaisu Toimi tarjoaa valtionhallinnon organisaatioiden
käyttöön yhtenäisen, ServiceNow-tuotteeseen pohjautuvan
palveluhallintajärjestelmän.

Palvelun avulla valtionhallinnon organisaatiot voivat hallinnoida tuottamiansa palveluita sekä palvelupyyntöjä ja niiden toteutusta. Palvelupyyntöjen käsittelyn lisäksi järjestelmää voidaan käyttää esim. viraston muutoshallintaan, konfiguraatiotietojen ylläpitoon tai lisenssienhallintaan.

Käyttäjinä voivat olla palvelusta riippuen joko viraston asiakkaat
ja/tai sen oma henkilöstö.

Palvelu perustuu ITIL-pohjaisille prosesseille, jotka voivat olla asiakaskohtaisia tai valtionhallinnon organisaatioiden yhteisiä. Palvelua voi kuitenkin käyttää IT-palvelujen hallinnoinnin lisäksi kaikenlaisten palvelujen hallintaan esim. henkilöstöhallintoon.

Järjestystä palvelujen hallinnontiin

Palvelunhallintaratkaisu Toimi on helppokäyttöinen, turvallinen ja modulaarinen järjestelmä, josta virasto voi ottaa käyttöön ne toiminnallisuudet, joita se tarvitsee, ja tarvittaessa laajentaa käyttöä uusien tarpeiden mukaan.

Käyttöönotto sovitetaan asiakkaan haluamaksi kokonaisuudeksi ja tietoturvataso sovitaan yhdessä asiakkaan kanssa.

Toimi-palvelu auttaa virastoanne tehostamaan toimintaansa ja yhtenäistämään organisaatiossa käytettäviä toimintatapoja. Kun palvelujen ja palvelupyyntöjen hallinta tehdään yhtenäisellä tavalla yhdellä työvälineellä, jää virastossa myös enemmän aikaa muille töille. Valtori huolehtii järjestelmän ylläpidosta, kehittämisestä ja hankintaan liittyvistä asioista, ilman erillistä kilpailuttamista.

Palvelunhallintaratkaisu Toimi valmistuu valtionhallinnon virastojen käyttöönotettavaksi loppuvuodesta 2016.

Lisätietoja

Valtorin asiakaspalvelupäälliköiltä:
http://www.valtori.fi/fi-FI/Yhteystiedot/Asiakaspalvelupaallikot

Tutustu palveluesitteeseen

Palvelunhallintaratkaisu Toimi