Yhteistyöpalvelu Tiimeri

Tiimeri tarjoaa Valtorin asiakkaille sähköisen ryhmätyöskentely-ympäristön ja verkostoitumiseen palveluympäristön, joka mahdollistaa joustavan ja turvallisen yhteistyön eri organisaatioiden välillä.

Tiimeri helpottaa ryhmätyöskentelyä, kun sen avulla voidaan hallinnoida työryhmän, hankkeen, projektin tai verkoston dokumentteja, jakaa asiakirjoja tai seurata erilaisten kehitystiimien tapahtumia ja projekteja.  

Palvelu koostuu kolmesta peruspalvelukomponentista

  • Tiimeri-tila, työtilat
  • Tiimeri-wiki, sivustot
  • Tiimeri-projekti, tehtävienhallinta

Lisäpalveluina saatavina

  • pääkäyttäjäpalvelu
  • asiakaskohtainen sivuston räätälöinti
  • OneDrive for Business asiakaskohtainen lisälevytila


Palvelun hyötyjä

Uuden yhteistyöpalvelun myötä organisaatiot saavat käyttöönsä nykyisiä ratkaisuja ketterämmän, skaalautuvamman ja monipuolisemman palvelun.

  • Työtilojen ja sivustokokonaisuuksien luominen on ketterää.
  • Hakutoiminnallisuudet ovat hyvät.
  • Käyttäjähallinta on selkeää ja yksinkertaista.
  • Asiakirjoja voi jakaa henkilöille, jotka eivät ole mukana palvelussa.

Tiimeri-tila korvaa tällä hetkellä käytössä olevat Sharepoint-pohjaiset työtilaratkaisut, kuten Viestintäratkaisu Vyvin Ryhmä-palvelun.

Tiimeri

Palvelun käyttöönotto on nopeaa ja ketterää. Valtori pitää asiakkaalle palveluesittelyn.

Lisätietoja

Valtorin asiakaspalvelupäälliköiltä:
http://www.valtori.fi/fi-FI/Yhteystiedot/Asiakaspalvelupaallikot

Tutustu palveluesitteeseen:

Yhteistyöpalvelu Tiimeri (pdf, 299 Kt)