Tarjouspyyntö: Key Account Manager -koulutusohjelma

Julkaistu 3.7.2017 klo 9.00

Valtori pyytää tarjousta Key Account Manager-koulutusohjelmasta, jonka tavoitteena on kehittää Valtorin asiakasrajapinnassa työskentelevien asiakasosaamista, yhteistyökykyä ja proaktiivista toimintamallia.

Asiakassuhteiden kehittäminen ja vuorovaikutus asiakkaiden kanssa ovat keskeinen osa koulutusohjelmaa.

Koulutuksen kohderyhmänä on Valtorin asiakkuusyksiköiden henkilöstö. Tarjouspyynnön liitteineen löydät osoitteesta: https://hanki.tarjouspalvelu.fi/hanki