Tietoa Valtion tieto- ja viestintätekniikkakeskus Valtorista

Valtion tieto- ja viestintätekniikkakeskus Valtori on valtiovarainministeriön hallinnonalalla toimiva palvelukeskus ja valtion virasto.

Toiminta-ajatus ja visio

Toiminta-ajatus

Valtion tieto- ja viestintätekniikkakeskus Valtori tuottaa valtionhallinnon toimialariippumattomat ict-palvelut sekä korkean varautumisen ja turvallisuuden vaatimukset täyttäviä tieto- ja viestintäteknisiä palveluja ja integraatiopalveluja.

Toimialariippumattomilla ict-palveluilla tarkoitetaan palveluita,
joiden tuottaminen tai järjestäminen ei vaadi merkittävää
toimialakohtaista osaamista ja jotka perustuvat yleisesti käytettyihin
laite- ja ohjelmistoratkaisuihin ja -teknologioihin. Palvelujen ja
ratkaisujen asiakaskohtainen variointi ei tee niistä toimialakohtaisia.

Visio: Töissä valtiolla - sujuvasti ja turvatusti

Valtorin tavoitteena on, että valtion toimialariippumattomat ict-palvelut ovat kilpailukykyisiä, laadukkaita, ekologisia, tietoturvallisia ja asiakastarpeet täyttäviä.

Tämä tarkoittaa, että

 • Palvelut ovat kilpailukykyisiä verrattuna markkinatoimijoihin.
 • Palvelut ovat laadukkaita verrattuna asiakastarpeeseen.
 • Palvelut tuotetaan ekologisesti mahdollistaen myös asiakkaalle ekologisen toimintatavan.
 • Palvelut tuotetaan asiakkaan tietosuojan ja tietoturvan vaatimukset huomioiden.
 • Palvelut ovat kiinteä osa palvelukeskuksen asiakkaiden toimintaa ja ne täyttävät asiakkaan ydintoiminnan palveluille asettamat tarpeet. Asiakkaat saavat muutostilanteissa toiminnan volyymeihin nopeasti sopeutuvia ict-palveluita, joiden kustannukset asiakkaalle muuttuvat volyymin mukaan.

 Tavoitteet

 • Asiakkaat kykenevät tuottamaan Valtorin laadukkaiden, toimintavarmojen ja yhdenmukaisten perustietotekniikka ja tietojärjestelmäpalveluiden avulla laadukkaat ja toimintavarmat palvelut kansalaisille ja yrityksille.
 • Palveluiden tuottamisessa huomioidaan valtion hallinnon turvallisuuden ja varautumisen erityistarpeet.
 • Yhdenmukaiset palvelut mahdollistavat yhteentoimivat ratkaisut valtion eri virastojen välillä ja mahdollistavat valtionhallinnon organisatoriset muutokset.
 • Valtori tarjoaa hyvät kehittymis- ja uramahdollisuudet sekä kilpailukykyisen ansiotason ict-palveluita tuottaville työntekijöilleen.
 • Virastojen tietohallintojohto voi keskittyä oman hallinnonalansa ydintoimintojen tietojärjestelmien kehittämiseen.
 • Valtori saavuttaa säästöjä yhdenmukaisten prosessien ja palveluiden avulla.