Asiakkaat

Valtion tieto- ja viestintätekniikkakeskus Valtorin asiakkaana ovat kaikki valtionhallinnon virastot ja laitokset. Asiakkaina voivat olla myös valtion liikelaitokset, muut julkisen hallinnon viranomaiset, julkisoikeudelliset laitokset, eduskunta ja valtion talousarvion ulkopuoliset rahastot ja julkista hallinto- tai palvelutehtävää hoitavat yritykset tai yhteisöt.

Valtion virastojen ja laitosten on käytettävä yhteisiä perustietotekniikka- ja tietojärjestelmäpalveluja, ellei valtion kokonaisarkkitehtuurin, tietohallintoon liittyvien yhtenäisen toiminnan kannalta tarpeellisten toimenpiteiden tai tieto- ja viestintäteknisten palvelujen yhteentoimivuuden tai valtion yhteisten tieto- ja viestintäteknisten palvelujen järjestämistäkoskevan lain 3 §:ssä tarkoitettujen seikkojen vuoksi organisaation ole välttämätöntä käyttää toiminnassaan tai sen osassa muuta palvelua.

Valtori tuottaa valtionhallinnolle yhteiset tieto- ja viestintätekniikkapalvelut, jolloin virastojen ja ministeriöiden tietohallintojohto voi keskittyä oman hallinnonalansa ydintoimintojen tietojärjestelmien kehittämiseen.

Valtori huolehtii keskitetysti tarjoamiensa ict-ratkaisujen hankinnasta, toimivuudesta, ylläpidosta ja kehittämisestä. 

Valtorin asiakkaat