Valtorin YT-neuvottelut päätökseen: Uusi asiakassuuntautuneempi organisaatio voimaan 1.1.2017

Julkaistu 9.12.2016 klo 11.25

Valtion tieto- ja viestintätekniikkakeskus Valtorin uutta toimintamallia ja organisaatiorakennetta koskevat YT-neuvottelut päättyivät torstaina 8.12.2016. Neuvottelujen lopputuloksena Valtori siirtyy entistä asiakassuuntautuneempaan toimintatapaan ja organisaatioon.

Valtorissa tehdään seuraavat muutokset 1.1.2017 lukien:

  • Asiakkuuksien johtamista vahvistetaan perustamalla neljä Asiakkuus-tulosyksikköä ja nykyiset asiakas- ja palveluvastaavat korvataan asiakaskohtaisilla asiakaspalvelupäälliköillä.
  • Palvelutuotantoa muutetaan tukemaan asiakassuuntautunutta toimintatapaa.
  • Tukitoiminnot järjestetään uudelleen ja ne keskitetään Henkilöstöhallinto- sekä Talous ja hallinto -tulosyksiköihin.

Lisäksi tehdään seuraavat toimenpiteet:

  • Yhteyskeskuspalvelut keskitetään Kajaaniin ja Valtorin kumppanille 28.2.2017 mennessä.
  • Asiakastuen 1. tason tehtävät (ns. help desk) keskitetään Hämeenlinnaan ja Jyväskylään 30.6.2017 mennessä.

Käyttövaltuushallintaa koskevat keskittämispäätökset tehdään Valtorin asiakkaiden kanssa käytävien keskustelujen jälkeen 28.2.2017 mennessä.

Toimenpiteiden ulkopuolelle on rajattu hallinnon turvallisuusverkkotoiminta (TUVE).

”Asiakastuen keskittäminen tuo kustannussäästöjä ja sen myötä asiakkaille voidaan tarjota nopeampaa ja tasalaatuisempaa asiakaspalvelua sekä lyhyempiä vasteaikoja palvelupyyntöjen ratkaisussa. Lisäksi keskittäminen mahdollistaa tarvittaessa nykyistä pidemmät palveluajat”, sanoo Valtorin toimitusjohtaja Pasi Lehmus.

Henkilöstövähennysten määrä täsmentyy muutoskeskustelujen aikana

Toiminnan uudelleenjärjestelyistä johtuen Valtorista irtisanotaan enintään 90 henkilöä 12.12.2016-28.2.2017 välisenä aikana. Lopullinen henkilömäärä tarkentuu irtisanomisuhan alla olevien työntekijöiden kanssa käytävien muutoskeskustelujen kuluessa. Valtori tarjoaa muutoksen kohteena olevalle henkilöstölle erittäin kattavia tukitoimia, joilla pyritään edistämään työntekijöiden uudelleentyöllistymistä.

Organisaatiomuutoksesta aiheutuvat henkilövaihdokset on määrä toteuttaa joustavasti siten, että vaikutukset palvelutuotantoon ja yhteistyöhön asiakkaan kanssa olisivat mahdollisimman pieniä. Muutokset toteutetaan alkuvuoden 2017 aikana.

Lisätietoja

Valtion tieto- ja viestintätekniikkakeskus Valtori
Toimitusjohtaja Pasi Lehmus, p. 0295 50 5522
etunimi.sukunimi[at]valtori.fi