Asiakasneuvottelukunta

Valtion tieto- ja viestintätekniikkakeskus Valtorilla on sen asiakasohjausta ja toiminnan kehittämistä tukeva asiakasneuvottelukunta.

Asiakasneuvottelukuntaan kuuluu edustaja kultakin hallinnonalalta. Valtiovarainministeriö asettaa neuvottelukunnan neljäksi vuodeksi kerrallaan.

Neuvottelukunnan toimikausi on 1.4.2014-31.3.2018.

Asiakasneuvottelukunnan tehtävänä on käsitellä ja seurata:

  • palvelukeskuksen toiminnan kehittämissuuntia ja toimintalinjoja;
  • palvelujen kehittämissuunnitelmia ja muita palvelujen kehittämiseen liittyviä asioita;
  • palvelujen laatuun ja asiakastyytyväisyyteen liittyviä asioita;
  • palveluista perittäviä hintoja ja hinnoittelumalleja koskevia asioita;
  • hintojen muodostumisen perusteena olevaa kustannusrakennetta ja kustannusten kehittymistä;
  • palveluiden käyttöön liittyviä asioita;
  • muita vastaavia palvelukeskuksen toimintaan liittyviä asioita, joilla on yksittäistä asiakasta laajempaa merkitystä palvelujen tuottamiseen, kehittämiseen tai käyttöön.

>> Lähetä palautetta ja ideoita Valtorin asiakasneuvottelukunnalle

Kokouskalenteri:

2018

2017