Organisaatio

Valtion tieto- ja viestintätekniikkakeskus Valtoria johtaa toimitusjohtaja. Toimitusjohtajana toimii Pasi Lehmus.

Hallitus ohjaa ja valvoo Valtorin toimintaa ja huolehtii, että Valtori toimii valtiovarainministeriön ohjauksen mukaisesti.

Valtiovarainministeriö vastaa Valtorin strategisesta ohjauksesta, tieto- ja viestintäteknisen varautumisen, valmiuden ja turvallisuuden ohjauksesta sekä liiketoiminnallisten periaatteiden ohjauksesta sekä asettaa Valtorille pitkän aikavälin toimintalinjat ja tulostavoitteet.

Valtorissa työskentelee noin 1100 työntekijää.