Siirtoprojektit

Valtion tieto- ja viestintätekniikkakeskus Valtorin toiminta käynnistyi maaliskuussa 2014, jolloin Valtorin palveluksessa aloitti noin 400 valtion eri virastoista siirtynyttä henkilöä. Kaikkiaan palvelukeskukseen siirretään noin 80 valtionhallinnon yksikön toimialariippumattomat ict-tehtävät hyväksytyn siirtoaikataulun mukaisesti.

Ict-toimintasiirrot Valtoriin toteutetaan virastokohtaisissa siirtoprojekteissa, joissa kartoitetaan siirtyvät toimialariippumattomat ict-tehtävät, henkilöt, sopimukset ja muut tuotannontekijät. 

Ensimmäinen 6-9 kuukautta siirron jälkeen toimitaan siirtymävaiheen mukaisin käytännöin, jolloin asiakkaille toimitettavat palvelut ja muu toiminta säilyy entisellään. Siirtymävaiheen aikana ryhdytään ottamaan käyttöön Valtorin yhteisiä toimintatapoja.

Valtori ja asiakas tekevät siirtoprojektin aikana palvelusopimuksen, jossa sovitaan palveluista, palvelujen laadusta ja hinnoittelusta sekä yhteistyömenettelyistä Valtorin ja asiakkaan välillä.

Siirrossa siirtyvän organisaation toimialariippumattomia ict-tehtäviä tekevä henkilöstö siirtyy Valtorin palvelukseen siten, että henkilöiden työsuhde jatkuu työsuhde-etuuksien määräytymisen kannalta valtiolla yhdenjaksoisena.