Toiminnan kehittäminen

Valtorin tavoitteena on yhtenäistää ja vakioida palvelunsa sekä niihin liittyvät palvelunhallintaprosessit ja teknologia.

Toiminnan ja palvelujen kehittäminen toteutetaan ISO/IEC 20000-laatustandardin periaatteiden mukaisesti.

ISO/IEC 20000 -laatustandardi perustuu ITIL-prosesseihin, jotka on kehitetty erityisesti ict-palveluiden hallintaan ja johtamiseen. Standardin tavoitteena on edistää kustannustehokkaiden ja laadukkaiden it-palveluiden tuottamista yhtenäisten ja tehokkaiden prosessien avulla.

Prosessikartta