Valtori työpaikkana

Valtorissa olet luomassa digitaalista Suomea. Työskentelet osana ICT-alan kovinta osaamisverkostoa laajan asiakaskunnan hyväksi.

Valtori lupaa työntekijöilleen mielenkiintoiset työtehtävät, luottamukselle ja arvostukselle rakentuvan kulttuurin ja mahdollisuuden olla mukana rakentamassa digitaalista Suomea.

Valtorille on tärkeää, että työssä viihdytään ja työntekijät voivat hyvin – Valtori haluaa olla hyvä työpaikka ja tarjoaa työntekijöilleen mahdollisuuden oman asiantuntijuuden ajantasaiseen ylläpitoon sekä lisäkouluttautumiseen. Koska Valtori on uusi organisaatio, on työntekijöillä tilaisuus kehittää ja luoda uutta sekä hyvät etenemismahdollisuudet uralla. Valtorilaisilla on myös vapaus tehdä etätöitä ja mahdollisuus muun muassa lounas- ja liikuntaetuun.

Valtorin henkilöstö koostuu pääosin valtion ict-palvelukeskuksista, virastoista ja laitoksista siirtyneistä tieto- ja viestintätekniikan ammattilaisista. Jatkossa rekrytointitarve kuitenkin koskee enenevissä määrin myös valtionhallinnon ulkopuolelta tulevia. Asiantuntijaorganisaationa Valtori arvostaa rekrytoinnissa korkeakoulututkintoa.

Valtorin työntekijät kertovat Valtorista ja työstään - katso videot!