Valtorin työnantajalupaus

Valtorin työnantajalupaus on kiteytetty seuraavaan kolmeen lupaukseen:

 

Valtori rakentaa digitaalista Suomea.

MITÄ TÄMÄ TARKOITTAA?

Valtorissa olet luomassa uutta ja työsi vaikuttaa laajalle:

Valtori tuottaa asiakkailleen parhaita mahdollisia ICT-palveluita.

Suomen tavoitteena on kuulua digitaalisten edelläkävijöiden joukkoon. Valtorin tehtävänä on tuottaa ja ylläpitää sitä tietoteknistä perustaa, jolle valtionhallinnon organisaatiot voivat rakentaa oman toimintansa ja tuottaa palvelunsa digitaalisesti.

Valtorin toimintamalli takaa mielenkiintoiset tehtävät.

MITÄ TÄMÄ TARKOITTAA?

Valtorissa olet osa ICT-alan huippuammattilaisten verkostoa ja palvelet laajaa asiakaskuntaa:

Valtori mahdollistaa kaikkien valtionhallinnon työntekijöiden päivittäisen työn sujumisen tuottamalla toimivat ja tietoturvalliset loppukäyttäjän ja viraston ICT-palvelut. Asiakaskunnan ja palveluiden monipuolisuus mahdollistavat Valtorin työntekijöille ammatillisesti mielenkiintoiset ja  haastavat tehtävät.

Yhdessä muiden valtorilaisten kanssa olet osana ICT-alan kovinta osaamisverkostoa ja mukana alan kehityksen kärjessä.

Valtorin kulttuuri rakentuu luottamukselle ja arvostukselle.

MITÄ TÄMÄ TARKOITTAA?

Valtorissa työtäsi arvostetaan ja sinuun luotetaan:

Uusi palvelukulttuuri syntyy tekemällä asiat uudella tavalla. Valtorissa halutaan luoda työn tekemisen tapa, jossa arvostamme toisiamme eli toimimme joustavasti, kunnioitamme jokaisen ammattitaitoa ja luotamme toistemme osaamiseen.

Tiimityö, esimiehet ja koulutus tukevat jokaista valtorilaista työssään.  Yhdessä rakennamme Valtorista työpaikkaa, jossa on mukava tehdä työtä.