Asiakaspalvelupäälliköt

Valtorin asiakaspalvelupäälliköiden tehtävänä on vastata nimettyjen asiakkuuksien johtamisesta Valtorin asiakkuudenhallintaprosessin mukaisesti ja asiakkaan kanssa sovituin yhteistyötavoin.
 

Virastot ja laitokset hallinnonaloilta : Valtioneuvosto, Ulkoministeriö, Valtiovarainministeriö, Eduskunta, Tasavallan presidentin kanslia, Oikeuskanslerinvirasto
Asiakas Asiakas-
palvelu-
päällikkö
Asiakkuusjohtaja

Aluehallintovirastot

Kela

Suomen Pankki

Väestörekisteri-
keskus VRK

Heli
Parkkonen

p. 0295 50 5649

Mikko
Vuorikoski

p. 0295 50 5070

Valtioneuvoston kanslia / VNHY

 

Mikko
Mäntylä

p. 0295 50 5026

Eduskunta

Oikeuskanslerinvirasto

Rahoitusvakausvirasto

Tasavallan Presidentin
kanslia

Valtion taloudellinen
tutkimuskeskus

Valtiontalouden tarkastusvirasto

Valtori

Pekka
Nykänen

p. 0295 50 5639

Senaatti

Tulli

Verohallinto

VM/Julkict

Mika Kaukonen

p. 0295 50 5459

Palkeet

Valtiokonttori

Valtion eläkerahasto (VER)

Teemu Kuparinen

p. 0295 50 5484

Tilastokeskus

Maistraatit

Juha Liimatainen

p. 040 706 1188

Virastot ja laitokset hallinnonaloilta : Oikeusministeriö, Työ- ja
elinkeinoministeriö, Liikenne- ja viestintäministeriö, Kunnat
Asiakas Asiakas-
palvelu-
päällikkö
Asiakkuusjohtaja

LVM

Liikennevirasto

Geologian tutkimuskeskus
GTK

Mikko Isola

p. 0295 50 5994

Jukka Rautanen

p. 0295 50 5080

Kilpailu- ja kuluttajavirasto

Trafi

Viestintävirasto

Seppo Jokinen

p. 0295 50 5745

OM

Oikeusrekisterikeskus

Rikosseuraamuslaitos

Mike Värri

p. 0295 50 5014

Energiavirasto

Huoltovarmuuskeskus

Patentti- ja rekisterihallitus
PRH

TEM

Tekes

Tukes

Alf Karlsson

p. 0295 50 5589

Ilmatieteen laitos

Keha-keskus

TEM rakennerahasto

Samuli Kanerva

p. 0295 50 5452

Kunnat

Tuomo Ahjokannas

p. 0295 50 5101

Virastot ja laitokset hallinnonaloilta: Maa- ja metsätalousministeriö, Ympäristöministeriö, Sosiaali- ja terveysministeriö, Opetus- ja kulttuuriministeriö
Asiakas Asiakas-
palvelu-
päällikkö
Asiakkuusjohtaja

Kansallinen
koulutuksen arviointikeskus
KARVI

Kotimaisten kielten keskus

OKM

Opetushallitus

Suomen Akatemia

Taiteen edistämiskeskus

Ylioppilastutkintolautakunta

CSC Tieteen tietotekniikan keskus

Tuulikki
Kallio

p. 0295 50 5451

Jere Antikainen

p. 040 845 2674

 

KAVI - Kansallinen audiovisuaalinen instituutti

MMM

Maanmittauslaitos

Opintotuen muutoksen-
hakulautakunta

Varastokirjasto

Suomen Metsäkeskus

Tero Solehmainen

p. 040 557 7741

Fimea

STM

STUK

SAMU

Valvira

Jouni Torkkel

p. 0295 50 5008

Niuvanniemen sairaala

Terveyden ja hyvinvoinnin
laitos THL

Vanhan Vaasan sairaala

Valtion koulukodit

Harri Kiema

p. 0295 50 5465

Helsingin eurooppalainen
koulu

Helsingin ranskalais-
suomalainen koulu

Luonnonvarakeskus

Meriturva

Saamelaisalueen koulutus-
keskus

Suomalais-venäläinen koulu

Valteri-koulu

Anne Sandberg

p. 0295 50 5595

Evira

Kansallisarkisto

Maaseutuvirasto

Museovirasto

Mika Knuutila

p. 0295 50 5323

ARA

Celia-kirjasto

Suomenlinnan hoitokunta

Suomen ympäristökeskus SYKE

YM

Anne-Maj Sohlberg

p. 0295 50 4085

Virastot ja laitokset hallinnonaloilta: Sisäministeriö, Puolustus-
ministeriö
Asiakas     Asiakas-
palvelu-
päällikkö  
Asiakkuusjohtaja  

Poliisi

Heidi Kauppinen

p. 0295 48 7639

Jouni Mustonen, TUVE-palvelut 

p. 0295 48 7710

Rajavartiolaitos

Hätäkeskuslaitos

Maahanmuuttovirasto

Tapio Nikka

p. 0295 48 7348

Suojelupoliisi

Pelastusopisto

SM

Matti Uusitalo

p. 0295 48 7509

PLM

kehityspäällikkö Riitta Hiltunen

p. 0295 48 7338

Puolustusvoimat

Pasi Vaara

p. 0295 48 7807

Puolustushallinnon rakennuslaitos

Suomen Turvallisuusverkko Oy

Sirpa Määttänen

p. 0295 48 7602

Sähköpostit muotoa: etunimi.sukunimi[at]valtori.fi
POIKKEUS: Jouni Mustosen sähköpostin loppuosa on [at]tuve.fi