Kansalaisen asiointitili

Kansalaisen asiointitili korvautuu uudella palvelulla,  Suomi.fi-viestit valmis loppuvuodesta 2017.  

 

Nykyiseen Kansalaisen asiointitiliin ei aloiteta enää uusia käyttöönottoja.

 

***********

Kansalaisen asiointitili tarjoaa turvallisen ja luotettavan palvelun julkishallinnon ja sen asiakkaiden väliseen sähköiseen asiointiin. Asiointitiliin voivat liittää palvelujaan kaikki julkishallinnon toimijat. Palvelu on osa Suomi.fi-portaalia.

Kansalaisen asiointitilin avulla viranomaiset voivat

  • toimittaa helposti ja joustavasti päätöksiä ja tiedoksiantoja kansalaisille
  • pyytää kansalaiselta lisätietoja vireillä olevaan asiaan
  • käyttää Asiointitilin välivarastopalvelua asiakirjojen toimittamiseen Asiointitilille

Viranomainen voi liittää Kansalaisen asiointitiliin oman asiointipalvelunsa, asian- ja dokumenttienhallintajärjestelmänsä tai sähköpostijärjestelmänsä. Tällöin asiakirjoja voi lähettää näistä järjestelmistä suoraan Asiointitilille. Viesti siirtyy turvallisesti suojattua kanavaa pitkin Asiointitilille ja Asiointitili lähettää uudesta tilille tulleesta viestistä herätteen palvelua käyttävälle kansalaiselle.

Myös viestin vastaanottanut kansalainen voi vastata viestiin ja lähettää liitteitä viranomaiselle, ellei viestin lähettänyt virasto ole estänyt toimintoa Asiointitilillä. Vastausviesti kulkee suojattua yhteyttä pitkin viranomaiselle.

Asiointitilin hyödyt

  • Julkishallinnon yhteinen asiointitili lisää asiakkaiden luottamusta viranomaisten palveluihin.
  • Asiointitili alentaa kustannuksia, kun paperiaineiston tulostamisen ja postittamisen sijaan asiakirjat siirtyvät asiakkaalle sähköisesti.
  • Asiointitili mahdollistaa ennakoivat palvelut, jolloin viranomainen voi ottaa aloitteen asioidessaan asiakkaan kanssa (viestit ja ennakoivat tiedoksiannot suoraan asiakkaille).
  • Yhteisten palvelujen kehittäminen alentaa kustannuksia ja yhdenmukaistaa kehitystyötä.
  • Asiointitili on toimivuudeltaan varmistettu ratkaisu tietoturvan ja lainsäädännön näkökulmasta.

Julkishallinnon postit yhteen osoitteeseen sähköisesti

Kansalaiset voivat käyttää Asiointitiliin liitettyjä julkishallinnon palveluja helposti yhdellä kirjautumisella. Palvelun käyttö perustuu kansalaisten suostumukseen.

Asiointitilille tunnistaudutaan yleisestikäytössä olevilla tunnistusmenetelmillä kuten pankkitunnisteilla, mobiilivarmenteella ja sähköisellä henkilökortilla. Tunnistautuminen tapahtuu Valtion tieto- ja viestintätekniikkakeskus Valtorin tarjoaman Kansalaisen tunnistus- ja maksamispalvelu Vetuman kautta.

Siirry Kansalaisen asiointitilille: www.asiointitili.fi

Lisätietoja

Valtorin asiakaspalvelupäälliköiltä:
http://www.valtori.fi/fi-FI/Yhteystiedot/Asiakaspalvelupaallikot

 

Tutustu palveluesitteeseen:

pdf Kansalaisen asiointitili (511 Kt)