Kansalaisen tunnistus- ja maksamispalvelu Vetuma

Laki hallinnon yhteisistä sähköisen asioinnin tukipalveluista (ns. KaPA-laki) velvoittaa Valtorin tarjoamaan Vetuma-palvelua julkishallinnon organisaatioiden käyttöön enintään 31 päivään joulukuuta, tämä päivä mukaan lukien.

Vetuma-palveluun enää oteta uusia asiakkaita, eikä asiakkaiden Vetuma-liittymiin lisätä uusia asiointipalveluja.

Valtori on 19.5.2017 irtisanonut kaikki Valtorin ja asiakkaiden väliset Vetuman palvelusopimukset päättymään 31.12.2017.

Vetuman asiakastiedote 24.2.2017 Vetuman palvelusopimusten irtisanomisesta.

Väestörekisterikeskuksen tuottama Suomi.fi-tunnistus korvaa Vetuman tunnistuspalvelun vuoden 2017 loppuun mennessä.

Lisätietoja:
https://esuomi.fi/palveluntarjoajille/tunnistaminen/

Valtiokonttorin tuottama Suomi.fi-maksut korvaa Vetuman maksamispalvelun vuoden 2017 loppuun mennessä.

Lisätietoja:
https://esuomi.fi/palveluntarjoajille/suomi-fi-maksut/

Vetuma-asiakkaat ovat oikeutettuja/velvoitettuja käyttämään yllä mainittuja palveluja laissa hallinnon yhteisistä sähköisen asioinnin tukipalveluista 5 §:ssä määritellyillä perusteilla.

---------------------------------------------------------------------------------------

Vetuma-palvelua hyödynnetään 31.12.2017 saakka niissä julkisen hallinnon tuottamissa asiointipalveluissa, joissa tarvitaan verkkotunnistamista tai -maksamista.

Vetuma mahdollistaa tunnistamisen

  • matkapuhelimen SIM-kortilla olevalla mobiilivarmenteella
  • sähköisellä henkilökortilla olevalla kansalaisvarmenteella
  • pankkien verkkopankkitunnuksilla.

Asiointiin liittyvä maksutapahtuma voidaan hoitaa Vetuma-palvelun kautta verkkopankki- tai maksukorttimaksuna. Myös maksutapahtuman onnistumisen todentaminen ja maksun palautus asiakkaalle onnistuu palvelun kautta.

Vaivattomuutta sähköiseen asiointiin

Vetuma-palvelua käytetään tunnistauduttaessa lukuisiin julkishallinnon sähköisiin asiointipalveluihin. Kansalaisille Vetuma-palvelu tarjoaa asiointipalvelujen tunnistamiseen ja maksamiseen yhtenäisen käyttöliittymän ja toiminnallisuuden. Vetuma-palvelu on käytettävissä vuorokauden ympäri vuoden jokaisena päivänä.

Vetuma-palvelun kokonaisuus

Lisätietoja

Valtorin asiakaspalvelupäälliköt:

www.valtori.fi/Yhteystiedot/Asiakaspalvelupaallikot

 

Tutustu palveluesitteeseen:

pdf  Kansalaisen tunnistus- ja maksamispalvelu Vetuma (pdf, 383 Kt)