Delegationen för kundärenden

Statens center för informations- och kommunikationsteknik Valtori har en delegation för kundärenden som stödjer kundstyrning och utveckling av tjänster.

I delegationen för kundärenden ingår representanter för varje förvaltningsområde. Finansministeriet utser delegationen för fyra år i sänder.

Delegationens mandatperiod är 1.4.2014–31.3.2018.

Delegationen för kundärendens uppgifter är att handlägga och följa upp

  • utvecklingsriktningar och verksamhetslinjer i servicecentrets verksamhet;
  • utvecklingsplaner för tjänsterna och andra ärenden i anslutning till utveckling av tjänsterna;
  • ärenden i anslutning till tjänsternas kvalitet och kundnöjdhet:
  • ärenden som gäller priser för tjänster och prissättningsmodeller;
  • kostnadsstruktur som utgör grund för prisbildning och kostnadsutveckling;
  • ärenden i anslutning till användningen av tjänster;
  • andra motsvarande ärenden i anslutning till servicecentret, vilka har en bredare betydelse än en enskild kund för produktionen, utvecklingen och användningen av tjänster.