Migrationsprojekt

Statens center för informations- och kommunikationsteknik Valtori inledde verksamheten i mars 2014, då ca 400 personer som tidigare jobbat vid olika statliga ämbetsverk övergick till Valtori. Sammanlagt tar servicecentralen över cirka 80 branschoberoende ICT-uppgifter inom statsförvaltningen enligt den godkända migrationstidtabellen.

Överföringen av ICT-funktioner till Valtori genomförs via ämbetsverksspecifika överföringsprojekt, där branschoberoende ICT-uppgifter, personer, avtal och övriga produktionsfaktorer som ska överföras kartläggs.

Efter den första migrationen tillämpas övergångsfasens praxis i 6–9 månader, under vilken de tjänster som tillhandahålls för kunder och den övriga verksamheten är oförändrad. Under övergångsfasen börjar man införa Valtoris gemensamma rutiner.

Under migrationsprojektet ingår Valtori och kunden ett serviceavtal om tjänsterna, tjänsternas kvalitet och prissättning samt samarbetsförfarandet mellan Valtori och kunden.

Den personal hos den migrerande organisationen som utför branschoberoende ICT-uppgifter övergår i Valtoris tjänst så att anställningsförhållandet fortsätter utan avbrott med tanke på fastställandet av anställningsförmånerna.