Årsberättelsen för Valtori, statens center för informations- och kommunikationsteknik, har publicerats

Publicerad 29.4.2016 kl. 10.00

Statens center för informations- och kommunikationsteknik har publicerat sin årsberättelse för år 2015.

Årsberättelsen beskriver hur Valtori uppnådde de strategiska mål som hade satts upp för år 2015 och sammanfattar de viktigaste händelserna inom statsförvaltningens branschoberoende ICT-tjänster.

>> Läs årsberättelsen!