Organisation

Statens center för informations- och kommunikationsteknik Valtori leds av verkställande direktören. Pasi Lehmus är verkställande direktör.

Styrelsen styr och övervakar Valtoris verksamhet och ser till att Valtori agerar enligt finansministeriets riktlinjer.

Finansministeriet ansvarar för Valtoris strategiska styrning, styrningen av den informations- och kommunikationstekniska beredskapen, styrningen av beredskapen och säkerheten samt styrningen av de affärsmässiga principerna och ger långsiktiga riktlinjer och resultatmål för Valtoris verksamhet.