Utveckling av verksamheten

Valtori har som mål att harmonisera och standardisera tjänsterna och relaterade servicehanteringsprocesser och teknologi.

Verksamheten och tjänsterna utvecklas enligt principerna för kvalitetsstandarden ISO/IEC 20000.

Kvalitetsstandarden ISO/IEC 20000 baserar sig på ITIL-processer som i synnerhet utvecklats för hantering och ledning av ICT-tjänster. Syftet med standarden är att främja kostnadseffektiva och högkvalitativa IT-tjänster med hjälp av enhetliga och effektiva processer.