Valtoris årsberättelse 2016 har publicerats

Publicerad 24.7.2017 kl. 13.15

Årsberättelsen för Statens center för informations- och kommunikationsteknik Valtori beskriver de mål som uppnåtts under 2016 och ger en sammanfattning av de centrala händelserna i statsförvaltningens branschoberoende ICT-tjänster.

>> Läs årsberättelsen!