Verksamhetsmodell

Statens center för informations- och kommunikationsteknik Valtori tillhandahåller branschoberoende ICT-tjänster inom statsförvaltningen. Valtoris tjänster är en kombination av egna och utifrån köpta tjänster som Valtori anpassar till statsförvaltningens behov.

Valtori är icke-vinstsyftande.

Valtori använder inte offentlig makt och fattar inte myndighetsbeslut.

Valtori fungerar med en geografiskt decentraliserad verksamhetsmodell runt om i Finland. Huvudkontoret är i Jyväskylä.

Valtoris verksamhetsmodell