Nyheter

Publicerad
God jul från Valtori!

22.12.2017
Valtoris årsberättelse 2016 har publicerats

Årsberättelsen för Statens center för informations- och kommunikationsteknik Valtori beskriver de mål som uppnåtts under 2016 och ger en sammanfattning av de centrala händelserna i statsförvaltningen...

24.7.2017
Lagpropositionen ålägger organisationer inom den offentliga förvaltningen att övergå till att använda den nya Suomi.fi-autentiseringen senast före utgången av 2017

Regeringens proposition med förslag till lag om förvaltningens gemensamma stödtjänster för e-tjänster och lag om ändring av lagen om anordnande av statens gemensamma informations- och kommun...

11.5.2016
Pasi Lehmus verkställande direktör för Statens center för informations- och kommunikationsteknik Valtori från och med 1.7.2016

Pasi Lehmus Pasi Lehmus har utnämnts till ny verkställande direktör för Statens center för informations- och kommunikationstekni...

3.5.2016
Årsberättelsen för Valtori, statens center för informations- och kommunikationsteknik, har publicerats

Statens center för informations- och kommunikationsteknik har publicerat sin årsberättelse för år 2015. Årsberättelsen beskriver hur Valtori uppnådde de strategiska mål som hade satts upp fö...

29.4.2016
Pekka Ruuhonen från Skatteförvaltningen ny styrelseordförande för Valtori

Statsrådet har tillsatt en ny styrelse för Statens center för informations- och kommunikationsteknik Valtori för perioden 14.3.2016–13.3.2018. Generaldirektör Pekka Ruuhonen från Skatteför...

11.2.2016
God Jul och tack för gott samarbete i 2015!

Statens center för informations- och kommunikationsteknik Valtori önskar God Jul till alla sina samarbetspartner! Tack för gott samarbete i 2015!

17.12.2015
Valtori flyttar inom Helsingfors – huvudstadsregionens verksamhetsställen slås ihop!

Statens center för informations- och kommunikationsteknik Valtoris nya lokaler finns på Fågelviksgatan i Sörnäs från och med den 1 oktober 2015. Valtoris telefonnummer och faktureringsadress förbl...

23.9.2015
Statens center för informations- och kommunikationsteknik Valtoris nya adress i Helsingfors 1.10.2015

Valtoris nya lokaler i Helsingfors finns i Sörnäs från och med den 1 oktober 2015. Vår nya adress: Fågelviksgatan 5, 00530 Helsingfors Flytten medför inga ändringar i...

1.7.2015
God Jul och tack för gott samarbete i 2014!

Statens center för informations- och kommunikationsteknik Valtori önskar God Jul till alla sina samarbetspartner! Tack för gott samarbete i 2014!

23.12.2014
Den ordinarie ledningen för Statens center för informations- och kommunikationsteknik Valtori har utnämnts

Styrelsen för Statens center för informations- och kommunikationsteknik Valtori har i dag utnämnt följande personer till ordinarie ledningsuppgifter från och med 1.1.2015: Kundservi...

28.11.2014
Valtori och Tieto sluter avtal om datacenter- och kapacitetstjänster

Finlands statliga ICT-center Valtori och Tieto har ingått ett flerårigt avtal om datacenter- och kapacitetstjänster. Avtalet ger Valtori, som tillhandahåller branschoberoende ICT-tjänster åt den f...

22.10.2014
Valtori har publicerat sina websidor på svenska och engelska

Valtori har 28.4.2014 publicerat sina websidor på svenska och engelska. Sidorna har i huvudsak samma innehåll som Valtoris finskspråkiga websidor. Valtori kommer att publicera alla vikt...

28.4.2014
Personalens representater i Valtoris styrelse och ledningsgruppen har utvalts

Som personalsens representat i Valtoris styrelse blev valt Jukka Aaltonen och i ledningsgrupp Niina Roth.

10.4.2014
Finansministeriet har utnämt en delegation för kundärenden i Statens center för informations- och kommunikationsteknik Valtori

Finansministeriet har utnämt en delegation för kundärenden i Statens center för informations- och kommunikationsteknik Valtori. Delegationens verksamhetsperiod är 1.4.2014-31.3.2018.

1.4.2014
Valtoris ledningsgruppen har utnämts

Ledningsgruppen av Statens center för informations- och kommunikationsteknik Valtori har utnämts i helheten, när diplomingenjör, MBA Mikko Vuorikoski blev utnämt till upphandlingsdirektör i Valtori fr...

18.3.2014
Statsrådet utnämnde en styrelse för Statens center för informations- och kommunikationsteknik Valtori

Statsrådet utnämnde den 13 mars en styrelse för Statens center för informations- och kommunikationsteknik Valtori.

13.3.2014
Statens center för informations- och kommunikationsteknik Valtori inledde sin verksamhet 1.3.2014

Statens center för informations- och kommunikationsteknik Valtori som sammanställer statsförvaltningens branschoberoende ICT-tjänster inledde sin verksamhet 1.3.2014. Samtidigt övergick 400 ICT-proffs...

3.3.2014