Information om Valtori - nyheter

Publicerad
Valtoris årsberättelse 2016 har publicerats

Årsberättelsen för Statens center för informations- och kommunikationsteknik Valtori beskriver de mål som uppnåtts under 2016 och ger en sammanfattning av de centrala händelserna i statsförvaltningen...

24.7.2017
Pasi Lehmus verkställande direktör för Statens center för informations- och kommunikationsteknik Valtori från och med 1.7.2016

Pasi Lehmus Pasi Lehmus har utnämnts till ny verkställande direktör för Statens center för informations- och kommunikationstekni...

3.5.2016
Årsberättelsen för Valtori, statens center för informations- och kommunikationsteknik, har publicerats

Statens center för informations- och kommunikationsteknik har publicerat sin årsberättelse för år 2015. Årsberättelsen beskriver hur Valtori uppnådde de strategiska mål som hade satts upp fö...

29.4.2016