Personalens representater i Valtoris styrelse och ledningsgruppen har utvalts

Publicerad 10.4.2014 kl. 14.00

Statens center för informations- och kommunikationsteknik Valtori har utvalt personalens representater i styrelse och ledningsgruppen. 

Som personalsens representat i Valtoris styrelse blev valt Jukka Aaltonen och i ledningsgrupp  Niina Roth. I ledningsgrupp ställföreträdare för Niina Roth är Joakim Laine.