Kontakt

Statens center för informations- och kommunikationsteknik Valtori

Vapaudenkatu 58
40100 Jyväskylä

Email: kirjaamo(at)valtori.fi
tfn. 0295 50 4000 (växel)
telefax 0295 504 060