Statens center för informations- och kommunikationsteknik Valtoris nya adress i Helsingfors 1.10.2015

Publicerad 1.7.2015 kl. 15.33

Valtoris nya lokaler i Helsingfors finns i Sörnäs från och med den 1 oktober 2015.

Vår nya adress:

Fågelviksgatan 5, 00530 Helsingfors

Flytten medför inga ändringar i Valtoris övriga verksamhet eller i telefonnumren.

Valtoris huvudkontor ligger i Jyväskylä.