Arbetsomgivningens tjänster

Tack vare arbetsomgivningens tjänster som Valtori producerar har statsförvaltningens arbetstagare standardiserade arbetsverktyg oberoende av i vilken organisation de arbetar

Terminaler, programvaror, utskrivning och skanning, distanskontakter och övriga tjänster som används i arbetsstationen fungerar på samma sätt i varje organisation. Därmed är det lätt att arbeta också utanför den egna hemorganisationen och samarbetet mellan byråerna blir mera flexibelt än tidigare.

För närvarande erbjuder Valtori följande Arbetsomgivningens tjänster: