ICT-flyttjänst

Med hjälp av ICT-flyttjänst som Valtori producerar får byrån i användning den ICT-infra som den behöver som en helhet.

Valtori sköter t.ex. arbetskontorets datakommunikation, nätskrivare och multifunktionsmaskiner, ändringar och installationer i ICT-tekniken i mötesrummen och kundservicepunkterna samt säkerställer telefonernas hörbarhet i utrymmena.

Om byrån ska flytta till nya lokaler eller håller på och moderniserar sina nuvarande lokaler, sköter Valtori om alla nödvändiga ändringar i ICT-infrat och kunden kan koncentrera sig på sin egen verksamhet.

Flytten eller grundandet av varje arbetskontor skräddarsys separat enligt kundens behov. Det kan vara fråga om en koncentration av lokalerna, flyttning till nya lokaler eller renovering av nuvarande lokaler för att stöda nya och mera flexibla arbetssätt.

Valtori sköter om kartläggningen av lokalernas ICT-helhet och samarbetet med fastighetens andra användare och underleverantörer samt ansvarar för funktion och underhåll av teknologin på den dataskyddsnivå som byrån behöver.

Tilläggsuppgifter

Valtoris kundservicechef:
http://www.valtori.fi/sv-FI/Kontakt/Kundservicechef