Mobilterminaltjänst

Statens center för informations- och kommunikationsteknik Valtori tillhandahåller en mobilterminaltjänst som erbjuder tjänster under mobilterminalens hela livslängd, från anskaffning av enheten till kassering av densamma.

Mobilterminaltjänsten kommer att innebära dramatiska förändringar i arbetsutövningen för statsförvaltningens anställdas. Valtori ordnar så att nästan alla arbetsverktyg som för närvarande används på arbetsstationerna blir tillgänglig även i de anställdas mobilterminaler (mobiltelefoner och surfplattor).

När organisationen ansluter personalens mobilterminaler till den nya tjänsten, kan de använda t.ex. intranet och dokumenthanteringssystemet, Office-produkter och statens gemensamma tjänster såsom resehanteringssystemet M2 samt ekonomi- och personaladministrationssystemet Kieku med mobilterminalen.

Med hjälp av tjänsten kan även säkerhetsinställningar och -program delas centraliserat till alla mobilterminaler, samt vid behov begränsa användningen av program.

Valtori skapar även en central programbutik (Apps@work) i mobilterminalerna, där vi samlar de program som personalen ofta använder i sin yrkesutövning. Tack vare tjänstens egen programbutik kan man snabbt och enkelt hitta dessa program på ett ställe.

Tjänsten innehåller:

 • Enhetsanskaffning, produktifierad smarttelefon eller pekplatta. (Tjänstens pris inkluderar inte enheten)
 • Förinstallation av enheten
 • Centraliserad mobilhantering 
 • Stöd via fjärranslutning för mobila terminaler, om kunden tillåter detta
 • Leverans av nytt SIM-kort med enheten till användaren
 • Antivirusprogram
 • Service
 • Valtoris kund- och expertstöd i tjänsten
 • Datasäker bortskaffning av enheten i slutet av dess livscykel
 • Applikationer som används med mobila enheter och som publiceras i app-butiken som Valtori underhåller
 • Möjliggörande av användning av tjänster i det inre nätet, till exempel intranät och dokumenthantering, om tjänsterna kan användas mobilt.
 • Publikation av statliga applikationer för användning med mobila terminaler, till exempel M2 och Kieku.

Enheten har minst följande grundinställningar:

 • enhetens skyddskod
 • kryptering av enheten
 • regler för mobilpost
 • hantering av enhetskomponenter (Bluetooth, SD-kort, GPS)
 • individuella inställningar
 • uppföljning av enheternas användargränssnittsnivå

I mobilterminalerna ingår servicetjänster, varmed användaren får antingen en ny enhet eller låna en enhet under tiden som den ursprungliga genomgår service.

Terminalens användningstid är två år, varefter Valtori ansvarar för att enheten kasseras på ett datasäkert sätt. Valtori meddelar användaren i god tid när enheten börjar närma sig slutet av sin livscykel. Samtidigt kommer vi överens om vilken enhet som ska levereras till användaren därnäst.

Enkel och säker lösning

Valtoris mobilterminaltjänster erbjuder en enkel och säker mobillösning till samtliga anställda inom organisationen.

Enhetens centraliserade hantering och datasäkerhetsprogram gör användningen av enheten säker och säkerställer att alla mobilterminaler som används i organisationen har samma inställningar.

Säkerheten beaktas även när enheten tas ur bruk, då Valtori samlar in enheterna och ser till att de kasseras på ett datasäkert sätt.

I och med Valtoris mobilterminaltjänst behöver organisationen inte använda sin egen tid för terminalernas upphandling, hantering och uppdatering, utan Valtori sköter dessa centralt.

Andra egenskaper

 • Nativa program (t.ex. Microsoft-program, PDF-reader)
 • Statliga program (t.ex. mobil-Kieku, M2)
 • Interna nätverkstjänster (t.ex. intranet och dokumenthanteringssystem)

De nya egenskaperna ger bättre möjligheter till mångsidigt arbete även med mobila enheter. Därmed kan mobilterminalerna användas för att utföra samma arbetsuppgifter som

Det är också möjligt att skapa en fjärranslutning från mobilterminalen till organisationens egna system.

Tilläggsuppgifter

Valtoris kundservicechef:
http://www.valtori.fi/sv-FI/Kontakt/Kundservicechef