Datasystemtjänster

Från Valtoris datasystemtjänster får datasystemen för statsförvaltningens organisationer de miljöer som de behöver för hela deras livscykel.

Valtori producerar åt sina kunder utvecklings-, test- och produktionsmiljöer, kapacitetstjänster som de behöver samt de integrations- och identifikationstjänster som systemen behöver.

Dessutom producerar Valtori åt sina kunder en plattform för nättjänster samt servicekomponenter för elektroniska ärenden.

Bekanta dig med tjänsterna: