Kapacitetslösningen Vaka

Med hjälp av Kapacitetslösningen Vaka som produceras av Valtori, kan statsförvaltningens organisationer får till sina datasystems förfogande de vanligaste användningsmiljöer som innehåller utrustning, systemprogramvara, användningstjänsten och stöd.

Kapacitetslösningen innehåller följande helheter:

  • serverkapacitet*
  • databaskapacitet**
  • serverprogramvarukapacitet**
  • integrationskapacitet**
  • virtuell arbetsbordskapacitet**

*  Genomförs under år 2015
** Produktifieringen genomförs senare, finns tillgänglig redan nu som kundspecifika implementeringar

Ovan nämnda helheter innehåller operativsystemlicenser, datakommunikation (VY-nätverket, internet), brandväggstjänster, intern namntjänst, säkerställningar, övervakning och hantering av grundinfra.

Statens maskinrums- och kapacitetstjänster produceras i huvudregel från statens delade produktionsmiljö där man producerar tjänster för flera organisationer inom statsförvaltningen. Statens delade produktionsmiljö är en lösning som genomförts enligt datasäkerhetskraven..

Kapacitetslösningen kan tillämpas för olika skyddsnivåer och det är möjligt att skaffa den med olika servicenivåer (t.ex. kontorstid eller 24/7) och producerat på olika geografiska områden (från Finland eller EES-området).  Detta möjliggör anskaffningen av tjänster enligt ifrågavarande krav vid respektive tidpunkt på ett kostnadseffektivt sätt.

Kapacitetslösningen implementerar statens maskinrums- och kapacitetsstrategi, vars ena mål är att minska antalet maskinrum och kostnader i samband med dem på hela statsförvaltningens nivå.

Byrån får de plattformer som dess system behöver och användartjänsten till förfogande utan investeringar i ny utrustning.  Kapaciteten kan ökas och minskas flexibelt enligt behoven.  Ändringar i kapaciteten kan förverkligas ofta inom några arbetsdagar. Kapaciteten som skaffas på så sätt svarar bättre än tidigare på det verkliga behovet och man kan beakta t.ex. belastningstoppar, underutnyttjande och temporära testomgivningar.

Tillägg

Valtoris kundservicechef:
http://www.valtori.fi/sv-FI/Kontakt/Kundservicechef

suppgifter