Lomake.fi-tjänsten

Lomake.fi är en blankettplattform för e-tjänster där offentliga förvaltningens organisationer kan använda elektroniska blankett-tjänster och bifoga utskrivningsbara blanketter till tjänsten.Till plattformen kan man också länka e-tjänster som producerats med andra lösningar som en del av organisationens serviceerbjudande på Lomake.fi-plattformen.

Lomake.fi-plattformen erbjuder också en färdig lösning för en kostnadseffektiv genomföring av offentliga förvaltningens elektroniska blankett-tjänst eftersom anslutningen till plattformen kräver inga investeringar i utrustning eller programvara.

För kunderna erbjuder Lomake.fi-plattformen en möjlighet till att använda e-tjänster som byrån erbjuder på ett enkelt och datasäkert sätt, oberoende av tid och plats.

E-tjänster som implementerats i plattformen är lätta att länka också till byråns egna webbsidor.

Ökad synlighet för e-tjänster och blanketter

Uppgifterna om e-tjänster, blanketter eller länkar som förts till Lomake.fi-plattformen hanteras via Lomake.fi-hanteringsanslutningen.

Varje organisation som anslutit sig till tjänsten upprätthåller själv sina blanketters uppgifter i Lomake.fi.

Blankettuppgifterna som sparats i Lomake.fi syns automatiskt i följande webbtjänster enligt de målgruppsalternativ som definierats i blanketten:

  • För medborgare – www.suomi.fi I
    Suomi.fi-portalen har man samlat e-tjänster och blanketter för medborgare. Du kan söka blanketter med sökfunktionen eller genom att bläddra enligt tema.
  • För myndigheter – www.suomi.fi/tyohuone  
    Suomi.fi:s Arbetsrum-sajtens E-tjänster för myndigheter-delen innehåller blanketter som är avsedda för bruk av myndigheter. Du kan söka blanketter med sökfunktionen eller genom att bläddra enligt tema.
  • För företag – www.yrityssuomi.fi  
    Företagsfinland.fi-portalen innehåller e-tjänster och blanketter riktade till företag. Du kan söka tjänster genom sökfunktionen eller genom att bläddra enligt tema.

Samma e-tjänst eller blankett kan finnas i flera olika webbtjänster, om den är avsedd att användas av olika målgrupper.

Tilläggsuppgifter

Valtoris kundservicechef:
http://www.valtori.fi/sv-FI/Kontakt/Kundservicechef