Lomake.fi-tjänsten

Lomake.fi är en blankettplattform för e-tjänster där offentliga förvaltningens organisationer kan använda elektroniska blankett-tjänster.

Lomake.fi-plattformen erbjuder en färdig lösning för en kostnadseffektiv genomföring av offentliga förvaltningens elektroniska blankett-tjänst eftersom anslutningen till plattformen kräver inga investeringar i utrustning eller programvara. E-tjänster som implementerats i plattformen är lätta att länka också till byråns egna webbsidor.

Tilläggsuppgifter

Valtoris kundservicechef:
http://www.valtori.fi/sv-FI/Kontakt/Kundservicechef