Medborgarkontot

Medborgarkontot har upphört 14.12.2017. Befolkningsregistercentralen ansvarar för Suomi.fi och den nya tjänsten Suomi.fi-meddelanden.

Mera information för organisation:
https://esuomi.fi/suomi-fi-tjanster/suomi-fi-meddelandeformedling/?lang=sv

Mera information för medborgarna:
https://www.suomi.fi/information-om-meddelanden