Medborgarkontot

Medborgarkontot erbjuder en säker och pålitlig tjänst för elektroniskt uträttande av ärenden mellan offentliga sektorn och dess kunder. Alla aktörer inom offentliga sektorn kan ansluta sina tjänster till Medborgarkontot.Tjänsten utgör en del av Suomi.fi-portalen.

Med hjälp av Medborgarkontot kan myndigheterna

  • enkelt och flexibelt leverera beslut och tillkännagivanden till medborgarna
  • be om tilläggsuppgifter från medborgaren för ett ärende som är avhängigt
  • använda Medborgarkontots mellanlagringstjänst för att tillställa dokument till Medborgarkontot

Myndigheten kan ansluta sin egen e-tjänst, ärende- och dokumenthanteringssystem eller e-postsystem till Medborgarkontot.  Då kan dokument sändas från dessa system direkt till Medborgarkontot.. Meddelandet överförs säkert via en skyddad kanal till Medborgarkontot som skickar en kvittering om ett nytt meddelande som anlänt till kontot till medborgaren som använder tjänsten.

Också medborgaren som mottagit meddelandet kan svara på det och skicka bilagor till myndigheten, om inte byrån som skickat meddelandet hindrat funktionen på Medborgarkontot. Svarsmeddelandet skickas via skyddad förbindelse till myndigheten.

Medborgarkontots fördelar

  • Offentliga förvaltningens gemensamma Medborgarkonto ökar kundernas tillit till myndighetstjänster.
  • Medborgarkontot minskar kostnaderna, när dokumenten överförs elektroniskt till kunden i stället för pappersutskrifter och postning.
  • Medborgarkontot möjliggör proaktiva tjänster då myndigheten kan ta initiativet för ärenden med kunden (meddelanden och proaktiva delgivningar direkt till kunden).
  • Utvecklingen av gemensamma tjänster minskar kostnaderna och förenhetligar utvecklingsarbetet.
  • Medborgarkontot är till sin funktion en säkrad lösning med tanke på datasäkerhet och lagstiftning.

Offentliga förvaltningens post elektroniskt till en adress

Medborgarna kan använda offentliga förvaltningens tjänster som anslutits till Medborgarkontot enkelt via en inloggning. Användningen av tjänsten baserar sig på medborgarnas samtycke.

Identifieringen till Medborgarkontot sker med allmänt använda identifieringsmetoder såsom bankkoder, mobilcertifikat och elektroniskt ID-kort. Identifieringen sker med Medborgarens elektroniska identifierings- och betalningstjänst Vetuma som erbjuds av Statens center för informations- och kommunikationsteknik Valtori.

Gå till Medborgarkontot: www.asiointitili.fi

Tilläggsuppgifter

Valtoris kundservicechef:
http://www.valtori.fi/sv-FI/Kontakt/Kundservicechef