Experttjänster för datasäkerhet

Från Experttjänster för datasäkerhet får statsförvaltningens byråer tillgång till mångsidiga tjänster inom datasäkerhetskonsultering och -auditering. Uppdraget formas enligt kundens behov.

Dessutom är det möjligt att beställa olika färdiga paket som styrd självutvärdering av datasäkerhetsnivåer eller riskhanteringsworkshop.

Genom datasäkerhetsauditering kan man utreda bl.a.:

 • hur organisationens datasystem uppfyller de krav som ställs,
 • hur väl organisationens datasystem har skyddats mot utomstående attacker,
 • hur väl organisationen uppfyller kraven för datasäkerhetsnivåerna eller ICT-beredskapen

Datasäkerhetskonsultering kan användas bl.a. för:

 • korrigering av brister som hittats i auditeringar,
 • utveckling av administrationssystem för datasäkerhet,
 • kartläggning av kraven för tjänster och system,
 • utveckling och underhåll av datasäkerhet för tjänster och system

Färdiga servicepaket:

 • Styrd självutvärdering av grundnivå på datasäkerhet
 • Styrd återsjälvutredning av grundnivå på datasäkerhet
 • Utvärdering av ICT-beredskap
 • Workshop och tilläggs-workshop i riskhantering
 • Utarbetande/kontroll av datasäkerhetskraven inom inköp
 • Tjänst för datasäkerhetschef

Tjänst för datasäkerhetschef

Tjänsterna genomförs genom att använda utomstående konkurrensutsatta aktörer som är experter inom datasäkerhet och riskhantering.

Tilläggsuppgifter

Valtoris kundservicechef:
http://www.valtori.fi/sv-FI/Kontakt/Kundservicechef