ICT-analytiker och -experttjänster

Valtori erbjuder sina kunder följande ICT-experttjänster:

  • Helhetsarkitekturtjänster
    • t.ex. utbildning och planering av <406>ICT-tjänsternas arkitektur
  • Projektcheftjänster
    • t.ex. projektchefer för ibruktagning av branschoberoende ICT-tjänster
  • auditering och konsultation av ICT-system