Konsulttjänster inom testning

Med Valtoris konsulttjänst inom testning får statsförvaltningens organisationer hjälp med testning och kvalitetssäkring av ICT-tjänsterna.

Tjänsten kan innehålla t.ex.

  • planering och koordinering av testningen,
  • analys av kravspecifikationer samt dragning av arbetsplatser,
  • analys av testningsprocessens nuvarande tillstånd (TPI-analys)
  • funktionell testning, godkännandetestning, testning av prestanda, översyn av kodning, automatisering av testningen och testning av användbarheten
  • utbildning i testverktygets användarstöd och testningen

Minska riskerna riktade mot er organisation

Med hjälp av konsulttjänsten inom testning minskar riskerna riktade mot verksamheten i statsförvaltningens organisationer på följande sätt:

  • produktionsstörningarna minskar,
  • avtalsrelaterade krav uppfylls,
  • organisationens kvalitetsrykte förbättras

Tjänstens konsulter testar ICT-tjänsterna enligt centrala kvalitetskriterier och på ett centralt sätt. Valtoris testningskonsulter genomgår alltid en säkerhetsutredning och undertecknar alltid ett avtal om tystnadsplikt. Valtori ansvarar för upphandling och val av konsulter.

Mer information

Valtoris kundservicechef:
http://www.valtori.fi/sv-FI/Kontakt/Kundservicechef