Valtoris datasäkerhetsövervakning (SOC)

Datakommunikationens datasäkerhetstjänster utvidgas i framtiden så att man får en bättre bild av datasäkerhetssituationen i statens organisationer.  På så sätt är det lättare att detektera datasäkerhetshot och -avvikelser och deras förutsägbarhet effektiviseras.

Det utvidgade detektionssystemet för datasäkerhetshot kommer att följa nätverkets interna trafik och trafiken som riktar sig till internet-nätet.  Systemhelheten som används ger upphov till automatiskt larm när det observerar eventuella avvikelser eller skadlig trafik.

Datasäkerhetsövervakningen (SOC) som hör till telekommunikationens datasäkerhetstjänster samlar i fortsättningen larmen samt kan med hjälp av uppgifter som den samlat om hot reagera effektivt på datasäkerhetsavvikelser och lösa hotfulla situationer i samarbete med datasäkerhetsansvariga i kundorganisationer. Datasäkerhetsövervakningen analyserar hoten och levererar rekommendationer på åtgärder samt anvisningar för kundorganisationernas datasäkerhetsansvariga.

Detekteringssystemet för datasäkerhetshot och datasäkerhetsövervakningen (SOC, Security Operations Center) används av cirka 30 organisationer och det tas i bruk i alla statsförvaltningens organisationer under åren 2016–2018.