Valtori har publicerat sina websidor på svenska och engelska

Publicerad 28.4.2014 kl. 13.42

Valtori har 28.4.2014 publicerat sina websidor på svenska och engelska. Sidorna har i huvudsak samma innehåll som Valtoris finskspråkiga websidor.

Valtori kommer att publicera alla viktigaste nyheterna också på de svenska och engelska websidorna.