God jul från Valtori!
Nyheter | Publicerad: 22.12.2017

...

Samma innehåll finns på flera ställen:
God jul från Valtori!
Information om Valtori > Nyhetsarkiv > God jul från Valtori!
Årsberättelsen för Valtori, statens center för informations- och kommunikationsteknik, har publicerats
Nyheter | Publicerad: 29.4.2016

Statens center för informations- och kommunikationsteknik har publicerat sin årsberättelse för år 2015. Årsberättelsen beskriver hur Valtori uppnådde de strategiska mål som hade satts upp fö......

Samma innehåll finns på flera ställen:
Information om Valtori > Nyhetsarkiv > Årsberättelsen för Valtori, statens center för informations- och kommunikationsteknik, har publicerats
Information om Valtori > Årsberättelsen för Valtori, statens center för informations- och kommunikationsteknik, har publicerats
Årsberättelsen för Valtori, statens center för informations- och kommunikationsteknik, har publicerats
Supporttjänster för terminaler och användare
Innehållsidor | Publicerad: 29.12.2016

Statens center för informations- och kommunikationsteknik Valtori skaffar den IT-utrustning som personalen inom statsförvaltningen behöver och producerar den programvara som används i den samt til...

Supporttjänster för terminaler och användare
Användartjänster
Innehållsidor | Publicerad: 29.12.2016

Statens center för informations- och kommunikationsteknik Valtori tillhandahåller användartjänster för organisationer inom statsförvaltningen under systemens hela livscykel (t.ex. testnings-, utve...

Användartjänster
Information om Valtori
Innehållsidor | Publicerad: 6.3.2018

Statens center för informations- och kommunikationsteknik Valtori är ett servicecenter och statens ämbetsverk inom finansministeriets Verksamhetsidé och vision Verksamh...

Information om Valtori
Kommunikationstekniska tjänster
Innehållsidor | Publicerad: 29.12.2016

Statens center för informations- och kommunikationsteknik Valtori tillhandahåller kommunikationstekniska verktyg för statsförvaltningens personal, såsom e-post, webb- och videokonferenstjänster, g...

Kommunikationstekniska tjänster
Projekt- och experttjänster
Innehållsidor | Publicerad: 29.12.2016

Statens center för informations- och kommunikationsteknik Valtori tillhandahåller projekt- och experttjänster relaterade till branschoberoende ICT-tjänster. Valtoris experter planerar bransch...

Projekt- och experttjänster
Tjänster inom datakommunikation
Innehållsidor | Publicerad: 29.12.2016

Statens center för informations- och kommunikationsteknik Valtori tillhandahåller datakommunikationstjänster inom statsförvaltningen. Valtoris IT-tjänster utgörs av stamnätstjänst...

Tjänster inom datakommunikation
Övriga tjänster
Innehållsidor | Publicerad: 29.12.2016

Statens center för informations- och kommunikationsteknik Valtori tillhandahåller också följande tjänster som stöder elektronisk ärendehantering för hela den offentliga förvaltningen: Med...

Övriga tjänster
Statsrådet utnämnde en styrelse för Statens center för informations- och kommunikationsteknik Valtori
Nyheter | Publicerad: 13.3.2014

Statsrådet utnämnde den 13 mars en styrelse för Statens center för informations- och kommunikationsteknik Valtori....

Samma innehåll finns på flera ställen:
Statsrådet utnämnde en styrelse för Statens center för informations- och kommunikationsteknik Valtori
Till media > > Statsrådet utnämnde en styrelse för Statens center för informations- och kommunikationsteknik Valtori
Statens center för informations- och kommunikationsteknik Valtori inledde sin verksamhet 1.3.2014
Nyheter | Publicerad: 3.3.2014

Statens center för informations- och kommunikationsteknik Valtori som sammanställer statsförvaltningens branschoberoende ICT-tjänster inledde sin verksamhet 1.3.2014. Samtidigt övergick 400 ICT-proffs......

Samma innehåll finns på flera ställen:
Information om Valtori > Nyhetsarkiv > Statens center för informations- och kommunikationsteknik Valtori inledde sin verksamhet 1.3.2014
Statens center för informations- och kommunikationsteknik Valtori inledde sin verksamhet 1.3.2014