Valtion tieto- ja viestintätekniikkakeskus Valtori

Valtion tieto- ja viestintätekniikkakeskus Valtori tuottaa valtionhallinnolle yhteiset tieto- ja viestintätekniikkapalvelut. Valtori huolehtii keskitetysti tarjoamiensa ICT-ratkaisujen hankinnasta, toimivuudesta, ylläpidosta ja kehittämisestä.

Vuosi 2015 oli Valtorin ensimmäinen kokonainen toimintavuosi. Vuotta leimasivat ICT-palvelujen ja -henkilöstön toimintosiirrot virastoista Valtoriin, valtionhallinnon yhteisten tuotteistettujen palvelujen rakentaminen ja toiminnan yhtenäistäminen. 

Valtoria kehitetään yhdessä 

Asiakkaiden kanssa

Valtoria kehitetään yhdessä
 • asiakasneuvottelukunnan panos
 • palveluiden tuotteistus ja kehittäminen
 • toimintaprosessien kehittäminen
 • toiminta- ja palvelukulttuurin rakentaminen

 
Henkilöstön kanssa

 • strategiatyön verkkoaivoriihi
 • toimitilojen ja työympäristön kehittäminen
 • palveluiden tuotteistus ja kehittäminen
 • toimintaprosessien kehittäminen
 • osaamisen jatkuva kehittäminen
 • toiminta- ja palvelukulttuurin rakentaminen

 
Toimittajakumppanien kanssa

 • palveluiden tuotteistus ja kehittäminen
 • toimintaprosessien kehittäminen
 • toiminta- ja palvelukulttuurin rakentaminen