Statens center för informations- och kommunikationsteknik Valtori

Statens center för informations- och kommunikationsteknik Valtori tillhandahåller gemensamma informations- och kommunikationstjänster för statsförvaltningen. Valtori har hand om anskaffningen, funktionaliteten, underhållet och utvecklingen av de ICT-lösningar som tillhandahålls centraliserat.

År 2015 var Valtoris första hela verksamhetsår. Året präglades av överföringar av ICT-tjänster och -personal från ämbetsverken till Valtori, uppbyggnad av statsförvaltningens gemensamma produktifierade tjänster och förenhetligande av verksamheten.

Valtori utvecklas tillsammans

Valtori utvecklas tillsammans

Med kunderna

 • kunddelegationens insats
 • produktifiering och utveckling av tjänster
 • utveckling av verksamhetsprocesser
 • skapande av en verksamhets- och servicekultur

Med personalen

 • online-tankesmedja för strategiarbetet
 • utveckling av lokaler och arbetsmiljö
 • produktifiering och utveckling av tjänster
 • utveckling av verksamhetsprocesser
 • fortlöpande kompetensutveckling
 • skapande av en verksamhets- och servicekultur

Med leverantörspartner

 • produktifiering och utveckling av tjänster
 • utveckling av verksamhetsprocesser
 • skapande av en verksamhets- och servicekultur